Den enkle og fleksible løsningen for håndtering av kabelavfall

Hva får jeg for avfallet mitt?

Vi deler avfallet du kan levere oss i tre hovedgrupper, med tilhørende undergrupper.

Kabler

Sorteringer:

  • Kobberkjernet
  • Aluminiumskjernet

Metaller

Kobber. Sorteringer:

  • Elektro blankt/forniklet
  • Lakkert/viklinger
  • Rør blankt forniklet
  • Rør med isolasjon/messingdeler
  • Sams

 

Messing. Egen sortering.

Diverse

 

  • Transformatorer
  • Elektromotorer

 

Har du noe du er usikker på om vi tar i mot, ring oss!

Godt sortert = god pris!

For å oppnå best pris må hver undergruppe sorteres i egen kasse, pall eller lignende. Blander man avfall vil kiloprisen bli lagt på den som er lavest priset i sorteringen. God sortering gir god pris!

Ved levering av rent kobber til oss på Haugsjordet 19 på Tjøme, vil dere få «dagens pris» som vil være noe høyere enn listepris.

Godt for miljøet!

Du skal være trygg på at alt som blir levert inn til oss blir enten gjenvunnet eller håndtert miljømessig riktig!