Den enkle og fleksible løsningen for håndtering av kabelavfall